V poslednom období sa veľa hovorilo o kontaminácii podzemných vôd toxickými látkami z bývalých chemických skládok, ktoré sa nachádzajú na rozhraní bratislavských mestských častí Ružinov a Vrakuňa.


Mestská časť Vrakuňa vydala nariadenia o zákaze čerpania a využívania vôd zo studní pre obyvateľov v tejto lokalite.


Informácie o postihnutých častiach podzemných vôd Bratislavy spomínajú aj mestskú časť Podunajské Biskupice, napriek tomu laboratórium EUROFINS BEL/NOVAMANN vydal oficiálny posudok vlastníkovi pozemku v Podunajských Biskupiciach o stave podzemnej vody na základe vykonanej kontroly v studni nachádzajúcej sa na pozemku v developerskom projekte Podunajská brána, je to nová oblasť pozemkov a rodinných domov a nachádza sa medzi ulicami Družobná a Hydinárska. Laboratórium v tomto posudku vylúčilo všetky pochybnosti.

V správe je uvedené: V auguste 2017 bola odobraná vzorka podzemnej vody.

Škodlivá látka Tetrachlóretén bola nameraná v hodnote 3,3 µg/l, čo je výrazne nižšie ako povoľuje norma pitnej vody, ktorá je do 10 µg/l.

Všetky namerané hodnoty: arzénu, benzénu, monochlórbenzénu, etylbenzénu, toluénu, xylénu m, 1,2 1,3 as 1,4 dichlórbenzénu, ametrynu, atrazinu, prometrynu, simazinu, hebicídov, hexachlórbenzénu, propazínu, ale aj ďalších chemických látok a chemických zlúčenín bolo hodnotených ako vyhovujúcich.

Akreditované laboratórium tak jednoznačne preukázalo zdravotnú nezávadnosť spodných vôd.

Vlastné studne sú veľmi rozšírenou súčasťou moderných záhrad. Šetria peniaze a ponúkajú kvalitnú a čistú vodu. Bývanie v harmónii s prírodou je v súčasnosti žiadaný trend.

Záver je pozitívny, aj v Bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice si môžete v záhrade pestovať bylinky a bio zeleninu.

Kvalitná a bezpečná voda je zárukou nášho zdravia.

PR článok nájdete aj na http://www.topky.sk/cl/1000991/1683621/Zdrava-pitna-voda-v-Podunajskych-Biskupiciach